Voorwoord Maarten Brouwer

WUR wil geen
Big Brother zijn

Welkom bij de tweede editie van WUR is Serious about Data, het online magazine over verantwoord gebruik van data binnen onze organisatie. Deze editie staat in het teken van privacy, waar WUR grote waarde aan hecht.

Maarten Brouwer, Manager Informatiebeleid/Hoofd FB-IT. Foto: Guy Ackermans

Onlangs was ik voor een werkbezoek op de campus van een Chinese universiteit. Daar realiseerde ik me weer hoe de omgang met data cultureel is bepaald. Ouders van studenten aan die universiteit vonden het een veilig idee dat hun kinderen, bij wijze van spreken, elke minuut op video werden vastgelegd. Big Brother is watching us? In Nederland natuurlijk ondenkbaar.

Slordige omgang met data kan het einde van je geloofwaardigheid betekenen

Speciaal om de privacy van alle WUR-medewerkers te waarborgen, leidden we de afgelopen maanden een team van tien Local Privacy Officers op die binnen alle WUR-afdelingen dit thema waarborgen en verder vormgeven.

Delen van data is voor WUR van levensbelang

Hoewel privacy en veiligheid steeds belangrijker worden, mogen we nooit vergeten dat het delen van data voor ons wetenschappelijk instituut van levensbelang is. Data kunnen ons maken maar - bij onzorgvuldig gebruik - ook breken. Slordige omgang kan het einde van je geloofwaardigheid betekenen. Vandaar ook de grote waarde die we toekennen aan dataveiligheid. Een veiligheidsincident, zoals de in dit magazine beschreven hack, wordt daarom uitgebreid geëvalueerd om herhaling te voorkomen.

Ook in Wageningen wordt gemonitord, alleen niet op persoonsniveau

Dataveiligheid blijft hoog op onze agenda staan. Zo is het grote aantal werkplekken, 14.000, dat WUR in beheer heeft, een potentieel veiligheidsissue. Mensen willen overal kunnen werken: op de campus, thuis, op de camping en eventueel ook met eigen apparatuur. Om dat veilig mogelijk te maken voeren we dit jaar stapsgewijs een extra beveiliging in: tweestapsverificatie onder de noemer WUR Passcode. Als de pilot bij Facilitair Bedrijf een succes is, zullen andere onderdelen in de loop van het jaar volgen.

Big Data zonder Big Brother-cultuur

Nog even terug naar China. Het voorbeeld van de totaal transparante universiteit maakt duidelijk dat privacy in een andere cultuur heel anders kan worden gepercipieerd. Ook in Wageningen wordt gemonitord, alleen niet op persoonsniveau. Wij mogen en willen niet weten waar elke student zich op welk moment bevindt. Maar omdat ruimtegebrek met de groei van WUR een issue is, willen we wél weten hoe goed onze zalen worden gebruikt en waar mogelijk nog ruimte onbenut blijft. Dat kan uitstekend door het gebruik van het wifi-netwerk te analyseren. Het is maar één voorbeeld van hoe Big Data ons werk in de toekomst efficiënter kan maken, zonder dat het leidt tot een Big Brother-cultuur.

Ik wens je veel leesplezier!


Maarten Brouwer

Manager Informatiebeleid/Hoofd FB-IT WUR

Deel dit artikel

Foto: Judith Jockel