‘Delen van data is goed voor de wetenschap’

Promovendus Corjan Nolet was aangenaam verrast toen hij ontdekte dat zijn gegevens waren hergebruikt door een onderzoeksgroep aan de Technische Universiteit Twente. Een voorbeeld dat aantoont dat gegevensarchivering de wetenschap vooruithelpt.

Foto: Hollandse Hoogte

Corjan Nolet:
‘Als je datasets door anderen worden hergebruikt, betekent dat extra wetenschappelijke exposure en krediet’

Corjan Nolet is promovendus bij de leerstoelgroep Bodemfysica en Landbeheer (SLM) en neemt deel aan onderzoek naar natuurgedreven voeding van kustsystemen. Dit programma onderzoekt het dynamische karakter van de Zandmotor, een kunstmatige zandbank die is aangelegd voor de Zuid-Hollandse kust bij Ter Heijde. Voor zijn onderzoek bestudeerde Nolet de impact van de Zandmotor op de aangrenzende duinen.

Voor het project onderzochten wetenschappers of de natuur zand langs de kust kan verspreiden door kansen te bieden aan de natuur en tegelijkertijd de kust te beschermen. Corjan Nolet volgde anderhalf jaar lang de veranderingen in het duinvolume van een natuurlijk duingebied van 8 hectare langs de kust. Daarvoor gebruikte hij een drone met camera.

Data Management Plan

Sinds 2014 zijn alle Wageningse promovendi verplicht een Data Management Plan (DMP) te schrijven. Corjan Nolet: “Mijn motivatie bij het schrijven van ons DMP was om ervoor te zorgen dat mijn onderzoeksgegevens toegankelijk werden gemaakt voor andere onderzoekers. Andere promovendi in het project schreven een DMP om hun wetenschappelijke integriteit te definiëren.”

Werken met een drone maakt het opslaan en delen van gegevens een uitdaging. Bij elke vlucht verzamelde het apparaat 50 GB aan beeldgegevens. Corjan Nolet legt uit: “De camera neemt veel foto's om één grote panoramafoto met een hoge ruimtelijke resolutie te maken. Dat maakt deze gegevens zeer waardevol voor hergebruik, maar omdat elk bestand erg groot is, waren de foto's moeilijk te delen op de W-schijf van de universiteit.” Nolet sloeg zijn gegevens daarom op meerdere harde schijven op.

Werken met een drone maakt het opslaan en delen van gegevens een uitdaging

Eigenlijk was die werkwijze niet conform het huidige WUR-beleid. Het was dan ook niet de veiligste manier, erkent Nolet. “Destijds was het nog niet haalbaar om zulke grote hoeveelheden data op de cloud op te slaan, vandaar die harde schijven. Omdat ik me ervan bewust was dat een harde schijf kwetsbaar is, heb ik wel telkens kopieën gemaakt, maar uiteindelijk was dat niet de beste manier.”


De nieuwe Data Management Policy van WUR staat een dergelijk gebruik van harde schijven om veiligheidsredenen niet toe. Alle onderzoeksdata moeten worden opgeslagen op WUR-servers of in de cloud. Wie hiermee problemen ondervindt, wordt geadviseerd contact op te nemen met Data management support.

Fotocredit: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Hoe archiveer je jouw data wanneer je onderzoek is afgerond?

Archivering voor hergebruik

Na de publicatie van zijn wetenschappelijke artikelen heeft Nolet zijn dataset gearchiveerd in het 4TU Data Archief. Dit archief biedt de kennis, ervaring en tools die nodig zijn om onderzoeksgegevens op een gestandaardiseerde, veilige en goed gedocumenteerde manier te archiveren. Het archiveringsproces wordt ondersteund door Data Management Support en is (in de meeste gevallen) kosteloos.

Het 4TU Data Archief biedt de kennis, ervaring en tools om onderzoeksgegevens veilig en goed te archiveren

Doordat Corjan Nolet zijn dataset goed had gearchiveerd, kon de afdeling Natural Resources Management van de Technische Universiteit Twente deze opnieuw gebruiken. "De onderzoekers gebruikten verschillende delen van mijn datasets. Ze voegden er duidelijk aan toe dat de gegevens uit mijn onderzoek afkomstig waren. Het was leuk om te zien, ik had het niet helemaal verwacht.”


Corjan Nolet ziet de waarde in het hergebruik van gegevens en van citeren: “Als je datasets door anderen worden hergebruikt en goed worden geciteerd, betekent dat extra wetenschappelijke exposure en krediet voor de makers van de dataset.”

Zo bewaar je data tijdens je onderzoek

Benieuwd naar waar je het beste data kunt bewaren tijdens je onderzoek?