Kennis delen en ontwikkelen, op een veilige manier

Dataveiligheid is essentieel om intellectual property te beschermen tegen kwaadwillenden. Daarover én over de waarde van verantwoord delen van data gaat dit online magazine.

Rens Buchwaldt, Raad van bestuur, vertelt waarom WUR serieus werk maakt van digitale veiligheid.

“Het ontwikkelen en delen van kennis - de missie van WUR - maakt de universiteit ook kwetsbaar”, zegt Rens Buchwaldt in de video hierboven. Binnen de Raad van Bestuur is hij verantwoordelijk voor dataveiligheid van Wageningen University en Research. Immers: kennis is macht en ook mensen van buiten en zelfs vreemde mogendheden willen zich daar toegang toe verschaffen.

Dit magazine gaat over hoe we onze data beschermen en op een veilige manier openbaar maken, zodat zoveel mogelijk mensen daar profijt van hebben. Daarom is het cruciaal dat elke medewerker en student zich bewust is van haar en zijn eigen rol bij het veilig omgaan met de verzamelde data. WUR is serious about data!