7 vragen aan Chris Blom

‘Het onderwijs moest door, dat was de drive om alles online te krijgen’

Foto: Anne Reinke

Chris Blom werkt als product owner learning environment bij het Education Support Centre. In die rol is hij betrokken bij het online beschikbaar maken van het Wageningse onderwijs. Een gesprek over de digitalisering van het lesgeven en de invloed van corona daarop.

Hoe zag jouw eerste helft van 2020 eruit?

“Het overleven van het onderwijs stond op het spel. Door de coronacrisis moest al het onderwijs online en waren allerlei technologische vernieuwingen versneld nodig. De recente overstap naar de online leeromgeving Brightspace, waar studenten alle informatie voor hun studie kunnen vinden, heeft ervoor gezorgd dat we veel makkelijker over konden gaan op volledig digitaal onderwijs. In Brightspace is het namelijk mogelijk om virtual classrooms toe te voegen aan de digitale leeromgeving. Daarnaast hebben we sinds kort ook een voorziening om deelnemers aan een cursus in MS Teams te zetten. Daar kunnen online meetings en samenwerking tussen studenten georganiseerd worden.

De nieuwe digitale faciliteiten en ondersteuning hebben gezorgd dat er in Wageningen vrijwel geen cursussen zijn geweest die niet door konden gaan. Ik vind dat een hele prestatie. Vooral van de docenten, maar ik ben heel blij dat we dat als ESC hebben kunnen ondersteunen. Het moeten was de drive. Dat gaf iedereen de motivatie om het onderwijs dat we op de campus hebben zo snel mogelijk online te krijgen.”

De universiteit heeft baat bij goed databeheer voor de continuïteit van onderzoek

Wat was jouw rol daarin?

“Mijn rol als product owner is vooral inhoudelijk. Ik houd me bezig met vragen als: hoe is de leeromgeving ingericht, wat zijn de beslissingen die we daarover moeten nemen en wat is de prioritering in wat we moeten doen? Mijn taak is om visie te hebben op waar het naartoe moet en te zorgen dat systemen prettig werken, efficiënt zijn en doen wat ze moeten doen. Leeromgevingen moeten het leerproces en doceren ondersteunen.”

In hoeverre was datamanagement en databeveiliging bij de omslag naar online only van belang?

Ons werk aan de digitale leeromgeving heeft als doel dat studenten en docenten hun ding kunnen doen. Docenten zetten online hun opdrachten klaar, bieden lesmaterialen aan en organiseren activiteiten voor studenten waarmee deze de opdrachten kunnen doen. Daarnaast organiseren ze tussentijdse toetsen en zorgen ze voor beoordelingen. Studenten kunnen het materiaal bestuderen, met de stof oefenen en door middel van samenwerking en toetsen vaststellen of ze de stof beheersen. Daarbij draait alles om vertrouwen. Vertrouwen van de studenten in goed onderwijs en gewaarborgde privacy, vertrouwen van de medewerkers dat ze veilig kunnen werken met onze systemen en vertrouwen van de samenleving in onze onderzoeksresultaten.

Naam

Chris Blom

WUR carrière

Studie Milieuhygiëne (WUR) en werkstudent Projectonderwijs Promoveerde op Courseware ontwikkeling landbouwonderwijs Docent Education & learning sciences Sinds 2000 werkzaam bij ondersteuning van onderwijs met IT bij het Eucation support centre, sinds een jaar of twee product owner

Privé

Koken, tassen maken, klussen in huis

Wat zijn volgens jou de belangrijkste data-ontwikkelingen op het gebied van onderwijsinnovatie?

Als je praat over digitalisering van het onderwijs valt vaak het woord disruptive, en dat is terecht naar mijn idee. De steeds verdergaande overgang naar digitale leeromgevingen gaat meer individuele aandacht voor de student, beter leren en meer efficiëntie in het lesgeven mogelijk maken. Dankzij digitalisering is er een veel rijkere manier van onderwijs ontstaan.

De klassieke manier van onderwijs geven, waarin een docent veel tijd steekt in het vertellen van een verhaal tijdens een college, is achterhaald. Het eigenlijke leren vindt níet plaats door een docent die een verhaal houdt, maar als de student aan de gang gaat met de stof en daar feedback op krijgt. Dát moment wil je centraal hebben in het contact met de docent en dat kan bijvoorbeeld door het geven van opdrachten voorafgaand aan de les.

Het voordeel van dit nieuwe digitaal ondersteunde leermodel is dat je als docent zicht kunt hebben op de voortgang van iedereen, niet alleen het groepje van de meest geëngageerde studenten die tijdens en na colleges met jou het gesprek aangaat. Wij noemen dat de flipped classroom: zorgen dat studenten zelf vooraf een probleem genereren om tijdens een college over in gesprek te gaan. De docent krijgt daarmee een veel actievere rol wanneer hij of zij voor de klas staat.”

Wat zijn struikelblokken als het gaat om onderwijsinnovaties?

De motivatie bij docenten om IT in te zetten is niet altijd vanzelfsprekend. En veel IT-tools veronderstellen ook gedrag van docenten dat niet altijd reëel is of niet bij de docenten past. Online leren vraagt van docenten een andere manier van werken. Maar omdat we door COVID-19 over móesten naar online only onderwijs, is er enthousiast aan meegewerkt door iedereen. Wat in de toekomst een struikelblok kan worden is hoe docenten omgaan met de extra mogelijkheden die zij nu krijgen. Als ze het prettiger vinden om zo snel mogelijk terug te gaan naar de oude situatie, zo van ‘hè hè, ik kan die zooi achter me laten en terug naar de vanzelfsprekende manier van doen’, dan gaan we belangrijke kansen missen. Namelijk de efficiëntie en de verrijking van het lesgeven die ik schetste. Maar dit vraagt van de docent wel een investering vooraf. Video kan bijvoorbeeld een veel krachtiger verhaal vertellen dan tekst en plaatjes alleen. Zo kan de stof sneller en effectiever overgebracht worden. Maar de docent moet zo’n video wél maken.”

Foto: Anne Reinke

Hoe heb je het thuiswerken en andere coronamaatregelen ervaren?

Aanvankelijk vond ik het wel makkelijk, want van thuiswerken wordt je wereld een stuk gestructureerder. Maar al snel begon het vervelend te worden. Simpelweg omdat je merkt dat je aan het einde van je werkdag volledig afgepeigerd bent. Je bent acht uur per dag monomaan achter een schermpje bezig. Je mist de loopjes, je mist de afwisseling die je als vanzelf hebt in een kantooromgeving. Thuiswerken heeft negatieve gevolgen voor je creativiteit en je relaties met collega’s.

Hoe Serious ben jij about Data?

Wat betreft mijn eigen dataveiligheid ben ik gewoon een werknemer die zich houdt aan de regels. De harde schijf in mijn laptop is versleuteld, ik ben bij met software-updates, ik log in met codes uit mijn smartphone. Ik gooi vertrouwelijke documenten, bijvoorbeeld uit sollicitatieprocedures, weg als ze niet meer nodig zijn. Daar doe ik mijn best voor. Maar ben ik ook maar mens.

Leren vindt plaats als de student aan de gang gaat met de stof en daar feedback op krijgt